تبلیغات
جاده ی احساس - دیروز .امروز .فردا
جاده ی احساس


دیروز:

تمام دنیایم به اندازه ی مساحت اتاق خواب کوچکم بود

عشق ونیازوارزوهایم عروسک هاولباس هاوکاغذوقلم هایم بودند.

دنیایم دیروز شیرین بود...!


امروز:

کوچکی اتاقم اذیتم می کند و دنیارا فراترازاین ها میبینم.

انچه دیروز ارزویم بود امروز دارم و ارضایم نمی کند.

خاطرات مرده ی دیروز در ذهنم دفن شده اند.

امروز از شیرینی دیروزهاخبری نیست ودنیایم طعم تلخی دارد.


فردا:

نمی دانم!هرچه بیشترپیش می روم بیشترمی ترسم.

دنیا برایم کوچکتر می شود و هرچه دارم و به دست می اورم

بی ارزش تر.

نکندفرداکس دیگری شوم؟نکنددنیامرادرمرداب تغییراتش خفه کند؟

برای اینکه سراب فرداها ناکامم نگذارد ومردابش خفه ام کند

کاری میکنم که سرافرازبمانم!

قناعت دیروزهارا پیشه ی خود می کنم!

نوشته شده در پنجشنبه 21 خرداد 1394 ساعت 04:08 ب.ظ توسط shaghayegh نظرات | |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ